کیک های روز

تا ۵%درصد تخفیف

انواع کلمپه
کرمان

تا ۵%درصد تخفیف

انواع قوتو کرمان

تا ۵%درصد تخفیف

انواع شیرینی
خشک

تا ۱۰%درصد تخفیف

انواع شیرینی تر

تا ۵%درصد تخفیف

انواع آجیل
خشک

تا ۳۰%درصد تخفیف

انواع تخمه

تا ۱۵%درصد تخفیف

جدیدترین اخبار و مقالات

آخرین اخبار و مقالات شیرینی کندو